Background image
NL | EN | FR | ES
 

FIDIC

Wij kunnen instaan voor de vervulling van al de formaliteiten inzake oprichting van vennootschappen, de registratie bij de kruispuntbank ondernemingen, de BTW, attesten Kamers voor Ambachten en Neringen evenals de organisatie en documentatie van jaarvergaderingen, buitengewone algemene vergaderingen en raden van bestuur.

In de uitvoering van deze taken werken wij nauw samen met boekhouders, commissarissen, bedrijfsrevisoren, notarissen e.a.